Our Team

Anna Vereshchak

Julia Fituni

Iryna Baranenko

Varvara Tertychna

Yulia Tarantsova

Nadiia Demydova

Mary Novokshchenova

Nastya Kistenyova

Starenki.com.ua